Otázky a odpovědi

1. Je služba hrazena prostředky zdravotní pojištovny?  

-Není, spolupráce se ZP by znamenala zásah do principu služby. V tuto dobu nejsou nastaveny parametry pro hrazení služby touto cestou.

2. Bydlím mimo Frýdek-Místek, dojíždíte i mimo město?

- Ano, za klienty dojíždíme i mimo město po domluvě s klientem. Možností je i navštívení našich prostor ve FM nebo paušální přirážka k základní ceně dle vzdálenosti.

3. Mám problém, ale nevím, zdali jste schopni mi pomoci.

- Při iniciaci služby jsme zpravidla schopni posoudit, jak dalece můžeme pomoci a jestli by nebylo vhodné doplnit specializované vyšetření či zvolit jiný léčebný postup. Tuto pomoc je některých případech možno využít i bezplatně po telefonu.